Inveo Yatırım'ın bedelli sermaye artırımı

Inveo Yatırım Holding A.Ş, bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerine ilişkin bildirim yaptı.

Inveo Yatırım Holding A.Ş, bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %220 olup, ellerindeki payların %220'si oranındaki yeni pay alma hakları 20.10.2021 – 03.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde, 2 iş günü süreyle ve nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Tasarruf sahiplerine satıştan sonra pay kalması durumunda, şirketimiz yönetim kurulu başkanı ve hakim ortağı Erhan Topaç kalan payları satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde, nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını beyan ve taahhüt etmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma